Het motto van het iMo:
 

“Metacognitie is een bepalende factor voor een effectief leerproces die door instructie kan worden bevorderd. Docenten dienen daarin een cruciale voorbeeldrol te spelen.”


Dat geldt onverminderd voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.
 

Metacognitie betreft de vaardigheid van de leerling of student om het eigen leergedrag te organiseren, sturen en controleren. Het gaat daarbij om activiteiten als een goed oriëntatie op de taak, doelen stellen, planning van activiteiten, monitoring van de uitvoering, evaluatie van de uitkomst, recapitulatie van het geleerde en reflectie op het eigen leergedrag. Deze metacognitieve vaardigheden zijn verantwoordelijk voor zo’n 40% van de leeropbrengst.

Neem contact op met Marcel Veenman